آزمایشگاه بتن و مصالح ساختمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
دانشجویان محترم تا سه شنبه مورخ93/6/11 فرصت دارند تا نسبت به ارسال حل تمرینهای استاتیک یا به نشانی ایمیل اینجانب و یا به نشانی پستی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،مرکز فناوری و کسب و کار ،واحد 209 ارسال نمایند. شایان ذکر است که این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

+ نوشته شده در  شنبه هشتم شهریور 1393ساعت 7:22  توسط سینا سعادت  | 
قابل توجه دانشجویان محترم درس استاتیک،در برگه سوال امتحانی وعده داده شده بود که پس از امتحان،جواب سوالات در سایت قرار داده می شود. متاسفانه به علت پائین بودن سرعت اینترنت،آپلود  جواب سوالات محقق نشده،بنابر این در باره راه حل و نحوه حل سوالات توضیحاتی به شرح زیر داده می شود:

سوال1) جواب سوال عیناٌ در فایل pdfآمده است با این تفاوت که نیروی کشش نخ تغییر داده شده است.

سوال 2) در این سوال  به خاطر فرم خاص قرار گیری اعضاءنیازی به محاسبه نیرو های واکنش تکیه گاهی نیست.و مجهولات بدون محاسبه واکنش تکیه گاهی قابل محاسبه اند.در گره J با حل دو معادله به راحتی از روش گره نیرو ها در گره jkو ji قابل محاسبه اند.برای گره های QRوCRوCB از روش مقطع می توان اعضای مجهول را به دست آورد که نمونه این حالت در جلسات کلاسی حل شد.

سوال3) این سوال از دو نیم دایره و یک مربع تشکیل شده با یافتن مراکز سطح هریک از شکلها می توان مرکز سطح شکل کلی را محاسبه کرد.

سوال4)مقادیری از سوال 4 در سوال 3 حل می شود.ابتدا لنگر دوم سطح هر یک از شکل ها حول محور X محاسبه شده سپس با هم جمع زده می شود.  لنگر دوم سطح حول محور Yهم به همین ترتیب انجام می شود.با داشتن لنگر دوم حول هر محور شعاع ژیراسیون حول هر محور محاسبه می شود.

سوال5)این سوال با تشابه خیلی زیاد سر کلاس حل و تاکید شد.تفاوت موجود با سوال کلاسی وجود بار متمرکز به فاصله 1/5متری انتهای تیر و نیز نزولی بودن شدت بار مثلثی است که تاثیر خاصی در راه حل ندارد.

سوال6)با کسر تعداد واکنش های تکیه گاهی از تعداد معادلات تعادل درجه نامعینی به دست می آید.  

+ نوشته شده در  جمعه هفتم شهریور 1393ساعت 19:57  توسط سینا سعادت  | 
17 تمرین جهت حل در منزل امروز صبح به ایمیل دانشجویان محترم درس استاتیک ارسال شد . 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 16:2  توسط سینا سعادت  | 
با عرض پوزش از دانشجویان محترم به علت پائین بودن سرعت اینترنت انشا اله تا فردا بعد از ظهر تمرینهای منزل ارسال خواهد شد. شایان ذکر است که تعداد تمرینها 17 سوال است. 

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 20:11  توسط سینا سعادت  | 
 به اطلاع دانشجویان  محترم می رساند جهت امتحان مطالب گشتاور در فضای سه بعدی را از صفحه 100 تا صفحه 110 فصل 2 فایل pdfرا باید مطالعه کرد که شامل سه سوال است. در صورت هر گونه سوال در این قسمت سوالات خود را در قسمت نظر بدهید مطرح کنید.

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 19:45  توسط سینا سعادت  | 
 صورت تمرینها جهت حل در منزل امروز 93/5/31 تا ساعت 7 بعد از ظهر به ایمیل دانشجویان ارسال خواهد شد.

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 7:7  توسط سینا سعادت  | 

به اطلاع دانشجویان ترم تابستان درس استاتیک می رساند که تعداد سوالات امتحانی 6سوال و مدت پاسخگویی به آنها 150 دقیقه است.

+ نوشته شده در  جمعه سی و یکم مرداد 1393ساعت 6:59  توسط سینا سعادت  | 
 در مورد مطالب مطرح شده در کلاس موارد زیر را به اطلاع می رساند:

الف)با توجه به پائین بودن سرعت اینترنت در روزهای اخیر و عدم امکان آپلود تمریناتی که گفته شده بود باید در منزل حل شود تمرینهای گفته شده در شنبه آینده در کلاس توزیع می شود.

ب) در جلسه آینده از مطالب گفته شده در جلسه گذشته کوئیز گرفته می شود که جزئی از نمره میان ترم است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مرداد 1393ساعت 6:24  توسط سینا سعادت  | 
مدت پاسخگویی به سوالات تستی هر یک از امتحانات آزمایشگاه مقاومت مصالح و مکانیک خاک 20 دقیقه و سوال تشریحی که شرح کوتاه پروژه در 5 سطر است 5دقیقه می باشد.در درس آزمایشگاه مکانیک خاک14 سوال به صورت مفاهیم و 6 سوال به صورت مساله و در درس آزمایشگاه مقاومت مصالح 10 سوال به صورت مفاهیم و 10 سوال به صورت مساله طرح شده است. کلید موفقیت در این دروس حضور کامل در کلاس و نوشتن گزارش آزمایشگاه است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم خرداد 1393ساعت 20:28  توسط سینا سعادت  | 
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که امتحان دروس آزمایشگاه مکانیک خاک و آزمایشگاه مقاومت مصالح به صورت 20 سوال تستی و یک سوال تشریحی برگزار می شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم خرداد 1393ساعت 20:15  توسط سینا سعادت  |